نظر سنجی

فرم نظر سنجی دکتر فرجی

لطفا با نظرات ارزشمند و سازنده خود ما را در ارتقا و بهبود خدمات ارائه شده یاری فرمایید
1- نحوه برخورد کارمندان مطب :
2- نحوه برخورد دندانپزشک :
3- طراحی و آراستگی مطب :
4- بهداشت و پاکیزگی مطب :
5- کیفیت خدمات ارائه شده :
6- دسترسی و مسیر مطب :

مـازنـدران آمــل

روبروی اداره برق ساختمان پزشکان بصیرت طبقه اول

01144442100

تـلـفـن مـطـب

سـاعـات کار

شنبه - چهارشنبه : 15:00 - 21:00

سـاعـات کار

پنجشنبه : 09:00 - 12:00